HASIACI SPREJ

HASIACI SPREJ

FAUCON hasiaci sprej je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s mnohonásobným využitím v dome, v kuchyni, na chalupe, v aute, alebo garáži a všade tam kde je potenciálne riziko vzniku požiaru.

SPREJ:
Použitie: manuálne
Požiarne triedy: A,B,C,F
Výška: 285 mm
Priemer: 65 mm
Hmotnosť s obalom: 800 g
Čistá hmotnosť: 680 g
Objem tekutiny pri 50 °C: 600 ml
Vzdialenosť hasenia: 1 až 4 m
Priemer plochy hasenia: cca. 1 m² pri vzdialenosti 4 m

Čas hasenia: 40 s
Tepelný rozsah použitia: od 0 °C do 50 °C
Hnacia náplň: N2 (12 až 13 bar)

FAUCON hasiaci sprej je multifunkčné zariadenie, ktoré môže byť použité v čase niekoľko krát. Po vyprázdnení ho nie je možné naplniť.

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEHO SPREJA (MPA Dresden):
Harmonizovaná norma DIN SPEC 14411: 5A, 13B, 5F
Bod mrazu: -14,5 °C

Hasiaci sprej FAUCON patrí do kategórie malých prenosných hasiacich prístrojov. Sprej sa skladá z nádoby s objemom 600 ml, v ktorej je hasiace médium pod tlakom a hasiacej trysky s krytom. Hasiaci sprej ma dosah hasenia od 1 do 4 metrov a je možné s ním hasiť nepretržite po dobu 40 sekúnd.

Hasiaci sprej by nemal byť vystavovaný teplotám vyšším ako 50 °C.

Hasiaca tekutina bonpet sa aktivuje pri kontakte s horúcim povrchom a spôsobuje rýchlu premenu tepelnej energie požiaru na chemický rozklad hasiaceho média pomocou vody. Chemické prísady sa rozkladajú na plyny CO2 a N2, ktoré dusia oheň priamo na horúcom povrchu aj tým, že zabraňujú plameňom prístup ku kyslíku. Pri styku média s horúcim podkladom sa jeho objem zväčší až 60 krát v závislosti od teploty. Vzniká penový efekt. Týmto rozkladom média dochádza k veľmi účinnému chladiacemu efektu.

ECO info:
Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Nerozložené zložky hasiacej tekutiny sa opäť aktivujú v prípade opätovného vznietenia a zabraňujú šíreniu požiaru v mieste zasiahnutom hasiacou zmesou. Médium má hasiacu kapacitu triedy A, B a F a následky požiarnej triedy C.

Garancia: 1 rok, bez údržby
Životnosť: 2 roky, bez údržby

Certifikát Technická špecifikácia

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

FAUCON hasiaci granát

FAUCON hasiaci granát je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s okamžitým hasiacim účinkom s cieľom úplného uhasenia začínajúceho požiaru, alebo tlmiacim účinkom s cieľom narušiť priebeh pokročilého požiaru.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

FAUCON B 2

FAUCON B 2 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvojlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

FAUCON B 6

FAUCON B 6 automatický stabilný hasiaci prístroj je šesťlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

FAUCON B 12

FAUCON B 12 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvanásťlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac